• Rivning i Lund

    Rivning i Lund

    Vi på Trellegräv AB är ett företag som utför rivning i Lund och andra orter i södra Sverige.


    Kontakta oss
rivningsarbete

Rivning Lund

Vi på Trellegräv AB är ett företag som utför rivning i Lund och andra orter i södra Sverige. Vi har lång erfarenhet av branschen och även en av landets mest moderna maskinparker.

Rivningsarbete är en aktivitet där nedmontering av byggnader utförs. Det kan finnas många anledningar därtill. Oftast så river man dock för att byggnader och hus är uttjänta. Vid andra tillfällen måste man helt enkelt riva för att byggnaden för att det finns en överhängande rasrisk. Det blir också allt vanligare att man river för att man vill utnyttja marken den är byggnaden står och kanske bygger nåt nytt.

Kontakta oss

Rivningslov kan krävas

Det kan krävas rivningslov för att få genomföra rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader. Detta är ofta fallet inom detaljplanelagt område. Utanför områden med områdesbestämmelser eller detaljplaner så kan det i stället krävas en anmälan till byggnadsnämnden. Vid enklare form av byggnader krävs det ingen form av anmälan av rivningslov.

Miljötänkande är mycket viktigt vid all form av rivning. Ofta hanterar man stora mängder miljöfarligt avfall. Saneringarbete är därför en betydande del av av rivningsarbetet, men den sker ofta lite i skymundan och är inte alls lika synlig som själva demonteringen. Vi på Trellegräv AB arbetar med fullständig entreprenad från rivningsplan till nedmontering till sanering och återvinning. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder allt detta. Tack vare en välutbildad personal, en maskinpark av mycket modernt snitt och en stor erfarenhet är detta möjligt.

Olika former av rivning

Man skiljer på totalrivning och selektiv rivning. Det förstnämnda är precis som det låter en total rivning och bortforsling av en byggnad. Selektiv rivning utförs ofta invändigt i en byggnad som ska byggas om till något nytt. Det är alltså fråga om en renovering eller en ombyggnation. Samtliga projekt måste naturligvis utföras enligt regler och krav som uppställs av myndigheterna. När vi på Trellegrav AB genomför en rivning i Lund så tar vi alltid ansvar för hela processen från rivningsplan (om så behövs) till nedmontering och slutligen sanering ocjh återvinning.

maskin som river
teknisk utrustning

Rivning fordrar mycket teknisk utrustning och kunskap

Att riva byggnader fordrar mycket teknisk kunskap och rätt form av maskiner. Tidigare i tiden användes ofta en järnkula som var monterad på en kran och som användes till att slå ner byggnader. Metoden var förenad med mycket risker och var dessutom svår att kontrollera. Modern rivning går till på lite olika metoder:

  • Rör det sig om en mindre byggnad så kan man demontera dem manuellt.
  • Man kan också spränga byggnaden om kunskapen finns.
  • Vanligast är dock att tunga maskiner som betonghammare och betongsaxar för att slå sönder och nedmontera byggnaden. Det är också så vi på Trellegräv AB arbetar när vi genomför rivningar i Lund och dess närhet.

Behöver du hjälp med rivning i Lund eller på närliggande orter så kan kolla alltid med oss först. Vi har lång erfarenhet av branschen och har alla de nödvändiga verktyg som krävs för att göra ett fullgott jobb. 

Kontakta oss

Trellegräv AB

Vi strävar alltid efter att vara bäst och billigast på rivning i Lund. Välkommen in till oss på Trellegräv AB.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss varesig det gäller rivning, marksanering eller spontning. Vi återkopplar så fort vi kan.